สมาชิกสภา
 

นายสอาด ส่างแป่
ประธานสภา อบต.บ้านกาด
 
 


นายศรีพัน นันทา
รองประธานสภา อบต.บ้านกาด


นายวุฒิพงค์ พิทักษ์กุลชล
เลขานุการสภา อบต.บ้านกาด


นายพิชาญ ปัญญามงคล
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายศรีพัน นันทา
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายนพรัตน์ มอยเรือน
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายจำนง ศิริ
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายสมฤทธิ์ คำมา
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายอดิสร สุขสวัสดีชีวิน
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายประหยัด บุญธรรม
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายศรีโทน วียะ
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายนิกร บุญสุวรรณ์
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายอมรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายประสิทธ์ กันธิยะ
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายศุภโชค ประไพวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายรังสรรค์ กันธิยะ
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นายวุฒิพงค์ พิทักษ์กุลชล
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นางวาริน บุญมานันท์
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นางอำภา จันทรากาศ
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายสอาด ส่างแป่
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นายอนัน ขอดคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.