แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน

[1]

เลขคำร้องวันที่เรื่องสถานะ
715 มี.ค. 2559สอบถามรอตรวจสอบ
613 ม.ค. 2559การเปิดตลาดสดโดยไม่ได้รับอณุญาติรอตรวจสอบ
521 พ.ค. 2558ให้ช่วยประสานงานคนฉ้อโกงรอตรวจสอบ
428 ม.ค. 2558ประสานแจ้งการฉ้อโกงของบุคคลในท้องถิ่นตำบลบ้านกาดรอตรวจสอบ
322 ต.ค. 2557ข้อมูลในเเม่วางรอตรวจสอบ
21 พ.ย. 2556ช่วยตัดต้นไม้ข้งถนนรอตรวจสอบ
14 ก.ย. 2554สอบถามเรื่องเงินชดเชยความเสียหายทางการเกษตรดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว

นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.