ส่วนสวัสดิการฯ
 


 
 
 

นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายวิวัฒน์ชัย วงษ์เคี่ยม
ปลัดอบต.