หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโครงการปรับปรุงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดด้วยวิธี (e-bidding)31 มกราคม 2561
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า09 มกราคม 2561
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมวางหมู่ที่ ื709 มกราคม 2561
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านริมวาง09 มกราคม 2561
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปง09 มกราคม 2561
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปง09 มกราคม 2561
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด25 ธันวาคม 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256113 ตุลาคม 2560
ประกาศยกเลิกการสอบราคา17 สิงหาคม 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์การสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดประจำปี26 กรกฎาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด20 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ256011 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านปง12 มิถุนายน 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 912 มิถุนายน 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 256022 พฤษภาคม 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 256015 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยอุโบสถ หมู่ที่ 113 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 8 หมู่ที่ 113 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยหน้าศูนย์โอท็อป หมู่ที่ 113 มีนาคม 2560

[1][2][3][4][5]


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.