ชื่อเอกสาร : ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ2560  
รายละเอียดเอกสาร โครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlar)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านปง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
  Download

นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.