ชื่อเอกสาร : ประกาศยกเลิกการสอบราคา  
รายละเอียดเอกสาร โครงการปรับปรุงห้องประชุมของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
  Download

นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.