ชื่อเอกสาร : ประกาศโครงการปรับปรุงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดด้วยวิธี (e-bidding)  
รายละเอียดเอกสาร
  Download

นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.