ศูนย์วิจัยขุนวาง
สอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5392-8097

 23 พฤษภาคม 2559

โฮมสเตย์ ดาบเบิ้ม
สอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5392-8097

 23 พฤษภาคม 2559

โฮมสเตย์ คุณอินทิรา
สอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5392-8097

 23 พฤษภาคม 2559

โฮมสเตย์ คุณสีนวล
สอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5392-8097

 23 พฤษภาคม 2559

โฮมสเตย์ คุณธนากร
สอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5392-8097

 23 พฤษภาคม 2559

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
สอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5392-8097
 23 พฤษภาคม 2559

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
สอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5392-8097 22 พฤษภาคม 2559

วัดหลวงขุนวิน
สอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5392-8097 22 พฤษภาคม 2558

ล่องแพ
สอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5392-8097 22 พฤษภาคม 2558

ผาผึ้ง
สอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5392-8097 22 พฤษภาคม 2558

[1][2]


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.