ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ อบต.ทุ่งรวงทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง