สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ต.ค.65

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง พ.ย.65

Categories: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน