แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบผด.2)

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบผด.2)

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แบบผด.2)

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561( แบบผด.2)

 

 

 

Categories: แผน/ผลการจัดหาพัสดุ