ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค

 • Posted In: เรื่องอื่นๆ

 • ผู้เยี่ยมชม
  #4624

   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 10pt;”><span style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: ‘Angsana New’;”>http://info.dla.go.th/public/orgWebSite.do;jsessionid=CA</span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>6</span><span style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: ‘Angsana New’;”>C</span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>05</span><span style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: ‘Angsana New’;”>F</span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>29</span><span style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: ‘Angsana New’;”>C</span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>4</span><span style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: ‘Angsana New’;”>FD</span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>63157</span><span style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: ‘Angsana New’;”>F</span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>8631</span><span style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: ‘Angsana New’;”>DA</span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>4</span><span style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: ‘Angsana New’;”>AB</span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>8</span><span style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: ‘Angsana New’;”>C</span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>63</span><span style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: ‘Angsana New’;”>#</span></p>
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 10pt;”><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; line-height: 115%; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>บริษัทพีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด</span></p>
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;”><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>79 </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>ซอยเสรีไทย</span><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>81/2 </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร </span><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>10230 </span></p>
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;”><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>Tel : 0-2906-3121-2 Fax : 0-2906-3132 M. 086-3267901 (</span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>เปรียว)</span><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”> Email : sale2@prn-tech.com. http://www.passbookprinter-th.com</span></p&gt;
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;”><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”><br style=”mso-special-character: line-break;” /><br style=”mso-special-character: line-break;” /></span></p>
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;”><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค</span> <span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>ยี้ห้อ </span><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>Compuprint </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>รุ่น </span><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>sp40 plus </span></p>
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;”><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>*</span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (</span><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>e-LAAS) </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>ได้ทำการทดสอบแล้วว่าสามารถพิมพ์เช็คและใบถอนเงิน ได้ด้วย</span></p>
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;”><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>* </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>มีบริการรับซ่อมเครื่องพิมพ์สมุด โดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องพิมพ์ ประสบการณ์มากกว่า </span><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>10 </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>ปี</span></p>
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;”><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>* </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>สามารถพิมพ์สมุดเงินฝาก</span> <span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>พิมพ์ใบเสร็จ</span> <span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>ใบเปย์อิน</span> <span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>พิมพ์เช็ค และงานเอกสารอื่นๆ ได้เป็นเครื่องพิมพ์สมุดที่ใช้ในสหกรณ์</span> <span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>อบต.</span> <span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>กองทุนหมู่บ้าน</span> <span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>ธนาคาร</span> <span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>บริษัทฯ</span> <span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>และธนาคารโรงเรียนทั่วประเทศ</span></p>
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;”><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>ข้อดีของเครื่องพิมพ์เช็ค/สมุดเงินฝาก</span></p>
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;”><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>• </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>การป้อนกระดาษและการจัดหน้ากระดาษ ทำได้อัตโนมัติ</span></p>
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;”><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>• </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>ค่าหมึกเครื่องพิมพ์มีราคาถูก</span></p>
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;”><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>• </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>รองรับกระดาษหนาประมาณ </span><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>20 </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>แผ่น </span></p>
   
  <p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;”><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>• </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>พิมพ์กระดาษคาร์บอนได้ประมาณ </span><span style=”color: #1d2129; font-family: ‘inherit’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-font-family: Helvetica;”>6 </span><span lang=”TH” style=”color: #1d2129; font-family: ‘Angsana New’,’serif’; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ascii-font-family: inherit; mso-hansi-font-family: inherit;”>ชั้น (กรณีต้องการใช้กระดาษคาร์บอนในการเก็บสำเนา)</span></p>
   

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค
ข้อมูลของคุณ:
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า