การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563

Categories: ภาพกิจกรรม