กิจกรรมร่วมกันรดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดพร้อมคณะผู้บริหาร และปลัด อบต.บ้านกาด

วันที่ 18 เมษายน 2565 หัวหน้าส่วนราชการและข้าราการ พนักงานจ้างทุกคน พร้อมสมาชิกสภาอบต.บ้านกาด ร่วมกันรดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดพร้อมคณะผู้บริหาร และปลัด อบต.บ้านกาด ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

Categories: ภาพกิจกรรม