กิจกรรม KICK OFF รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปี 2563

กิจกรรม KICK OFF รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างการรับรู้ เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อกระตุ้นเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่วาง

Categories: ภาพกิจกรรม