ขอความร่วมมือ สมาชิกสภา และประชาชนทุกท่านที่มาติดต่อรับบริการงานด้านต่างๆ ของ อบต.บ้านกาด เข้าไปตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอความร่วมมือ สมาชิกสภา และประชาชนทุกท่านที่มาติดต่อรับบริการงานด้านต่างๆ ของ อบต.บ้านกาด เข้าไปตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่
https://itas.nacc.go.th/go/eit/gn7ruh
หรือ สแกน QRCODE

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์