ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการของอบต.บ้านกาด ร่วมตอบแบบสอบถาม วัดระดับความโปร่งใสในการให้บริการ ตาม QR CODE หรือลิงค์นี้ค่ะ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป https://itas.nacc.go.th/go/eit/gn7ruh

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์