ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)

Categories: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ