คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง