งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม และเงินกู้

งบแสดงผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

งบแสดงผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

งบแสดงผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

Categories: รายงานทางการเงิน