งานกิจการสภา ปี 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ปี 2562

รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่1ครั้งที่2 วันที่25มีนาคม2562

รายงานการประชุมสภาฯสามัญที่3ครั้งที่2วันที่23ส.ค.2562

รายงานการประชุมสภาฯสามัญที่4ครั้งที่1วันที่16ธ.ค.2562

รายงานการประชุมสภาฯสามัยที่1ครั้งที่1วันที่20มีนาคม2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 

ประกาศกำหนดสมัยประชุม  

ประกาศเรียก 1

ประกาศเรียก 2

ประกาศเรียก 3

ประกาศเรียก 4

Categories: รายงานประชุมสภา