งานกิจการสภา อบต.บ้านกาดปี2565

รายงานการประชุมสภาสมัยแรก รายงานการประชุมสภาสามัญที่1ปี2565 รายงานการประชุมสภาสามัญที่2ปี2565 รายงานการประชุมสามัญที่3ครั้งที่1ปี2565 รายงานการประชุมสามัญที่3ครั้งที่2ปี2565 รายงานการประชุมสามัญที่4ปี2565

Categories: รายงานประชุมสภา