ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

Categories: ประกาศ/คำสั่ง