ประกาศประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสวนนายวีชัย พ่อแก้ว เชื่อมซอย5 หมู่ที่2 บ้านหัวฝาย

ประกาศประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสวนนายวีชัย พ่อแก้ว เชื่อมซอย5 หมู่ที่2 บ้านหัวฝาย

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง