ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างกล่องเกเบี้ยน(ส่วนที่เหลือ)หมู่7ปริมาณงานยาว10เมตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างกล่องเกเบี้ยนยาว10เมตร

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง