ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564 หากสถานการณ์คลี่คลาย จะประกาศแจ้งเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์