ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม เนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid จึงขอปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ตั้งแต่วันที่ 15 -30 กันยายน 2564 #กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม เนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid จึงขอปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ตั้งแต่วันที่ 15 -30 กันยายน 2564

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์