ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Categories: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต