ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์