ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง,แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ