ประชาสัมพันธ์ ! การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านกาด ประจำปี 2563

อย่าลืมๆ… วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563  เชิญร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านกาด ประจำปี 2563 

                   – ประเภทกีฬา ฟุตบอล  เปตอง  กีฬาพื้นบ้าน

ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลต่างๆมากมาย

ขอเชิญชม และเชียร์!   ณ สนามกีฬาอำเภอแม่วาง

มาร่วมกันเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะครับ…

” ชุมชนสัมพันธ์  มุ่งมั่นสามัคคี  สุขภาพดีถ้วนหน้า “

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์