ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านกาด

นายอรุณ บุญเรือง นายกอบต.บ้านกาด รองนายก อบต.บ้านกาด พร้อม คณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านกาด ร่วม ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านกาด

Categories: ภาพกิจกรรม