ประมวลภาพบรรยากาศศงานวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ประจำปี พ.ศ. 2566 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน ทางอบต.บ้านกาดต้องขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีและเด็กๆเยาวชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และได้ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดี🙏🌻 #14มกราคม2566 #กองการศึกษาฯ

ประมวลภาพบรรยากาศศงานวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ประจำปี พ.ศ. 2566 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน
ทางอบต.บ้านกาดต้องขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีและเด็กๆเยาวชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และได้ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดี🙏🌻

Categories: ภาพกิจกรรม