ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต.ค.64-มี.ค.65

Categories: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต