ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต-บ้านกาด-ita

Categories: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต