ผาผึ้ง

สอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5392-8097

Categories: แหล่งท่องเที่ยว