มอบชุดปฏิบัติการ อปพร. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เพื่อใช้สวมใส่ในการปฎิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด โดยนายอรุณ บุญเรือง นายก อบต.บ้านกาด พร้อมคณะผู้บริหาร มอบชุดปฏิบัติการ อปพร. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เพื่อใช้สวมใส่ในการปฎิบัติหน้าที่ เนื่องจากไม่สามารถสวมใส่ชุดปฏิบัติการ(เดิม)ได้

Categories: ภาพกิจกรรม