รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริตประจำปี-รอบ-6-เดือน-ปี-64

Categories: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต