รายงานผลเรื่อง ร้องเรียนกรณีฟาร์มเลี้ยงไก่ส่งกลิ่นเหม็นและผู้เลี้ยงไก่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง

รายงานผลเรื่องร้องเรียนกรณีฟาร์มเลี้ยงไก่ส่งกลิ่นเหม็น

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์