วันที่ 10 -11 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบต.บ้านกาด คัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีมบ้านกาด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมแก๋งโฮ๊ะหมู่เจ็ด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมบ้านใหม่ปางเติม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมศิริชัยนิมิตร A

วันที่ 10 -11 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบต.บ้านกาด คัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีมบ้านกาด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมแก๋งโฮ๊ะหมู่เจ็ด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมบ้านใหม่ปางเติม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมศิริชัยนิมิตร A

Categories: ภาพกิจกรรม