วันที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่วาง ผู้นำชุมชน อสม.ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่

วันที่ 18 ตุลาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่วาง ผู้นำชุมชน อสม.ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่

Categories: ภาพกิจกรรม