วันที่ 22 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง “อบต.บ้านกาด คัพ” ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 15 ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้ – รางวัลชนะเลิศ ทีม 2 ออ – รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมแม่วางสปอร์ต 2 – รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมแม่วางสปอร์ต 3 – รางวัลชมเชย ทีม ใจ๋มันฮัก B

วันที่ 22 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง “อบต.บ้านกาด คัพ” ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 15 ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ทีม 2 ออ
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมแม่วางสปอร์ต 2
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมแม่วางสปอร์ต 3
– รางวัลชมเชย ทีม ใจ๋มันฮัก B

Categories: ภาพกิจกรรม