วันที่ 3 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด โดยนายอรุณ บุญเรือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อ อบต. ปลัดอบต. นำข้าราชการพนักงานอบต.บ้านกาด ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติออบขาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม .13(บ้านใหม่ปางเติม) และ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกาด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกาด

Categories: ภาพกิจกรรม