วันที่ 6 ธันวาคม 2565 อบต.บ้านกาด ได้ดำเนินการจัดการประชุมการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 6 ธันวาคม 2565
อบต.บ้านกาด ได้ดำเนินการจัดการประชุมการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565

Categories: ภาพกิจกรรม