ศูนย์รับบริจาคองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย face Shield ชุดPPE ถุงมือ เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการต่อสู้เชื้อโควิด 19 ติดต่อสอบถามลายละเอียด ข้อมูล ประเภท ที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ให้และผู้รับ ติดต่อสอบถาม โทร. 053-928096

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์