สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม พ.ศ. 2563

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ธันวาคม พ.ศ. 2563

มกราคม พ.ศ. 2564

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

มีนาคม พ.ศ. 2564

 

Categories: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน