องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด นำโดยนายอรุณ บุญเรือง นายกอบต.บ้านกาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บ้านกาด นายบัญชา อุทาโย ปลัดอบต.บ้านกาด พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.บ้านกาด ชมรมผู้สูงอายุได้ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดศิริชัยนิมิตร วัดหัวฝาย วัดบ้านใหม่ปางเติม วัดป่าแดด(ริมวาง) เพื่อรักษา สืบทอดพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด นำโดยนายอรุณ บุญเรือง นายกอบต.บ้านกาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บ้านกาด นายบัญชา อุทาโย ปลัดอบต.บ้านกาด พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.บ้านกาด ชมรมผู้สูงอายุได้ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ วัดศิริชัยนิมิตร วัดหัวฝาย วัดบ้านใหม่ปางเติม วัดป่าแดด(ริมวาง) เพื่อรักษา สืบทอดพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด นำโดยนายอรุณ บุญเรือง นายกอบต.บ้านกาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บ้านกาด นายบัญชา อุทาโย ปลัดอบต.บ้านกาด พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.บ้านกาด ชมรมผู้สูงอายุได้ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ วัดศิริชัยนิมิตร วัดหัวฝาย วัดบ้านใหม่ปางเติม วัดป่าแดด(ริมวาง) เพื่อรักษา สืบทอดพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

Categories: ภาพกิจกรรม