องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด นำโดยนายอรุณ บุญเรือง นายกอบต.บ้านกาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. บ้านกาด นายบัญชา อุทาโย ปลัดอบต.บ้านกาด พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.บ้านกาด ชมรมผู้สูงอายุได้ดำเนินการโครงการธรรมะเพื่อประชาชน ประจำปี 2565 ณ วัดศิริชัยนิมิตร (กิ่วแลป่าเป้า) วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด นำโดยนายอรุณ บุญเรือง นายกอบต.บ้านกาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.      บ้านกาด นายบัญชา อุทาโย ปลัดอบต.บ้านกาด พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.บ้านกาด ชมรมผู้สูงอายุได้ดำเนินการโครงการธรรมะเพื่อประชาชน ประจำปี 2565 ณ วัดศิริชัยนิมิตร (กิ่วแลป่าเป้า)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

Categories: ภาพกิจกรรม