องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด นำโดยนายอรุณ บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยเป็นกิจกรรมทำขนมชั้น และขนมถ้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมทักษะและต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพให้แก่สตรีในชุมชน ต่อไป วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด #งานพัฒนาชุมชนตำบลบ้านกาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด นำโดยนายอรุณ  บุญเรือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยเป็นกิจกรรมทำขนมชั้น และขนมถ้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมทักษะและต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพให้แก่สตรีในชุมชน ต่อไป

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

#งานพัฒนาชุมชนตำบลบ้านกาด

Categories: ภาพกิจกรรม