องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ได้ดำเนินโครงการBig Cleaning Dayประจำปี 2565 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลบ้านกาด

Categories: ภาพกิจกรรม